Today: 2020/09/20
नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्र
धुलिखेल, काभ्रे
Nepali national flag

डाउनलोडहरु

S.N.File NameDownload
1 Diploma in Geomatics Engineering मा भर्नाका लागि दोश्रो सुची प्रकाशन गरिएको सुचना
2 जुनियर नापी तालिम (खुला) को प्रवेश परीक्षाको नतिजा
3 जुनियर नापी तालिम प्रवेश परीक्षाको नतिजा[२०७५।०५।०९]
4 सेवाकालीन तालिम (रा. प. अनं द्वित्तीय) का लागि सहभागी छनौट गरिएको सुचना
5 2075 भाद्र ९ गते हुने जुनियर नापी तालिमका लागि स्वीकृत आवेदनहरु
6 Diploma in Geomatics Engineering मा भर्ना हुन आउने बारे सुचना
7 जुनियर नापी तालिम २०७५।०७६ जेष्‍ठता सूची
8 Diploma in Geomatics Engineering मा शैक्षिक सत्र २०७५/०७६ का लागि भर्ना सुची
9 CTEVT द्वारा प्रकाशित Diploma in Geomatics Engineering प्रवेश परीक्षाको प्राप्‍तांक विवरण
10 Digital Cadastre तथा कार्यालय व्यवस्थापन सम्बन्धी ३० कार्यदिने सेवाकालीन तालिमका लागि छनौट भएका सहभागीहरुको नामावली
11 केन्द्रको रोष्टरमा दक्ष / विज्ञको रुपमा नाम समावेस गर्ने सम्वन्धी सूचना ।
12 "Digital Cadastre तथा कार्यालय व्यबस्थापन तालीम (३० कार्यदिने सेवाकालीन तालीम)" सम्वन्धी मनोनयन फाराम ।
13 खुला जुनियर नापी तालिमको लागि पाठ्यक्र्म
14 खुला जुनियर नापी तालिमका लागि आवेदन फाराम
15 जुनियर नापी तालिम खुल्ला समूह २०७५्७६ सम्बन्धी सुचना
16 जुनियर नापी तालिम प्रवेश परीक्षाको पाठ्यक्रम
17 जुनियर नापी तालिम आवेदन फाराम
18 जुनियर तालिम सुचना २०७५
19 Diploma in Geomatics Engineering कार्यक्रममा आवेदन फाराम भर्ने म्याद थप गरिएको सुचना
20 डिप्लोमा इन जियोम्याटिक्स इञ्‍जिनियरिङ्ग कार्यक्रमको प्रवेश परीक्षाको नमुना प्रश्‍नपत्र
21 डिप्‍लोमा इन जियोम्याटिक्स इञ्‍जिनियरिङ्ग कार्यक्रमको प्रवेश परीक्षाका लागि आवेदन फाराम
22 डिप्‍लोमा तहको लागि तीन वर्षको लागि लाग्‍ने जम्मा शुल्क सम्बन्धी जानकारी
23 शैक्षिक सत्र २०७५/७६ मा डिप्लोमा तहमा भर्नाका लागि आवेन भर्ने बारे सुचना
24 मिति २०७४।०९।१४ मा सञ्‍चालित सिनियर नापी तालिम प्रवेश परीक्षाको नतिजा
25 सिनियर नापी तालिमका लागि आवेदन फाराम
26 सिनियर नापी तालिमको प्रवेश परीक्षाको पाठ्यक्रम
27 सिनियर नापी तालिमको लागि आवेदन भर्ने बारे परिपत्र
28 सूचना : Diploma in GEomatics Engineering प्रथम वर्षको कक्षा संचालन सम्बन्धि
29 Diploma in Geomatics Engineering मा भर्नाका लागि दोश्रो सूची
30 आर्थिक वर्ष २०७४।७५ का लागि टोटल स्टेसन, A0 प्रिन्टर , डेस्कटप कम्प्युटर handheld GPS तथा level staff को टेन्डर तथा दरभाउपत्र सम्बन्धी सुचना
31 Amendment of ApplicationList
32 Region-wise Merit List
33 Admission List LMTC
34 Diploma in Geomatics Engineering Entrance Result From CTEVT( Symbo No. wise)
35 जुनियर नापी तालिम: प्राप्‍तांकसहितको सूची
36 जुनियर नापी तालिम प्रवेश परीक्षाको नतिजा
37 मिति २०७४ श्रावण ७ गते सञ्‍चालन हुने जुनियर नापी तालिमको प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुनका लागि पेश भएका आवेदनहरु
38 मिति २०७४ श्रावण ७ गते सञ्‍चालन हुने जुनियर नापी तालिमको प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुनका लागि पेश भएका आवेदनहरु
39 List of Applicants for Diploma in Geomatics Engineering
40 Diploma in Geomatics Engineering कार्यक्रममा आवेदन भर्ने म्याद थप भएको सुचना(CTEVT द्वारा जारी)
41 Diploma in Geomatics Engineering Fee Structure
42 Diploma in Geomatics Engineering को लागि नमुना प्रश्‍नत्र
43 शैक्षिक सत्र २०७४।०७५ का लागि Diploma in Geomatics Engineering कार्यक्रममा आवेदन खुला गरिएको सुचना
44 डिप्‍लोमा तहको Geomatics Engineering कार्यक्रमका लागि आवेदन फाराम
45 नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि Diploma in Geomatics Engineering कार्यक्रममा आवेदन खुला गरिएको सुचना (गोरखापत्र दैनिक ०७४। ०३।१५)
46 Some Questions related to Surveying and mapping
47 "जुनियर नापी तालिम कार्यक्रम" का लागी प्रशिक्षार्थीहरु छनौट सम्बन्धी सूचना ।
48 जुनियर नापी तालिम २०७४-०७५ (०७४ साल श्रावण महिना देखी संचालन हुने जुनियर नापी तालीम-आ.प्र.) को विज्ञापन सम्बन्धमा ।
49 जुनियर नापी तालिम २०७४-०७५ (०७४ साल श्रावण महिना देखी संचालन हुने जुनियर नापी तालीम-आ.प्र.) को विज्ञापन सम्बन्धमा ।
50 सिनियर नापी तालिम २०७३/७४ मा सहभागी हुने थप प्रशिक्षार्थी सम्बन्धि सूचना
51 lmtc result senior final
52 senior training 2073 entrance exam result
53 सिनियर नापी तालीम ०७३्।०७४ को विभागीय ज्येष्ठता समुहको नतीजा प्रकाशन गरिएको सुचना
54 सिनियर नापी तालिममा आवेदन फाराम
55 सिनियर नापी तालिममा आवेदन खुल्ला गरिएको सूचना
56 सिनियर नापी तालिमको पाठ्यक्रम
57 Application Form for Master in Land Administration
58 Application Information for Master in Land Administration
59 Admission Open for Master in Land Administration
60 शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना
61 Complete Result
62 CTEVT Result LMTC
63 Admission List
64 डिप्लोमा इन जियोम्याटिक्स इञ्‍जिनियरिंगको प्रवेश परीक्षाको केन्द्र तथा सम्पर्क व्यक्ति बारे अत्यन्त जरुरी सुचना (स्वीकृत नामावली सहित)
65 Model Question for Diploma in Geomatics Engineering Entrance Exam
66 Entrance form for Diploma in Geomatics Engineering Entrance Exam
67 शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना
68 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
69 स्टेशनरी तथा तालिम सामाग्रीहरु खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
70 4WD जिप खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना
71 मोटरसाईकल खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
72 सिनियर नापी तालिम २०७२ (जेष्ठता) मा छनौट भएका प्रशिक्षार्थिहरुको नामावली
73 सिनियर नापी तालिम २०७२ सम्बन्धी सुचना तथा मानोनयण फाराम
74 ल्यापटप कम्प्युटर खरिद सम्बन्धी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
75 टोटलस्टेशन, डि.जि.पि.एस.,सोलार सिष्टम र फिल्डक्याम्पीङ्ग पाल खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना
76 डिप्लोमा इन जियोम्याटिक्स इन्जिनियरिङ्गको प्रवेश परिक्षामा उत्तिर्ण भएका परिक्षार्थीहरुको वैकल्पीक उम्मेदवारलाई भर्नाका लागी प्रकाशित गरिएको सूचना
77 डिप्लोमा इन जियोम्याटिक्स इन्जिनियरिङ्गको प्रवेश परिक्षामा उत्तिर्ण भएका परिक्षार्थीहरुको योग्यताक्रम सूची र योग्यताक्रमका आधारमा भर्नाका लागि छनौट भएका विधार्थीहरुको सूची
78 डिप्लोमा इन जियोम्याटिक्स इन्जिनियरिङ्गको प्रवेश परिक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सुचना
79 लब्धाङ्क / चारित्रिक प्रमाण-पत्रको प्रतिलिपि लिने सम्बन्धमा
80 आ.व. २०७२/०७३मा यस केन्द्रकालागी आवश्यक सरसामाग्री खरिद तथा परामर्श सेवा सम्बन्धी कार्यकालागी स्वीकृत सूचीकृत फर्महरुको नामावली
81 आ.व. २०७२।०७३ (कार्तिक देखि पुष सम्म)
82 आ.व. २०७२।०७३ (श्रावण देखि असोज सम्म)
83 आ.व. २०७१।०७२ (वैशाख देखि असार सम्म)
84 आ।व। २०७१।०७२ (माघ देखि चैत्र सम्म)
85 जुनियर नापी तालिम कार्यक्रममा प्रशिक्षार्थी छनौट गर्ने मापदण्ड तथा आधारहरु
  • पोस्ट बक्स:१२६९५
  • धुलिखेल, काभ्रे
  • +९७७-०११-४१५०५५
  • फ्याक्स: +९७७-०११-४१५०७८
  • info@lmtc.gov.np
  • http://lmtc.gov.np/